Tyngdtäcken

Vikten i ett tyngdtäcke kan hjälpa till att minska oro och stress, hjälpa till vid förändringar och förebygga utbrott samt repetitiva beteenden. Det kan även hjälpa individen att komma ner i varv och somna samt sova med bättre kvalitet.

Hur fungerar tyngdtäcken?

Taktil stimulans uppstår genom täckets tyngd mot kroppen, vilket gör att kroppens egna lugn och ro hormon/ må bra hormon oxytocin utsöndras. Man tänker sig att den sensoriska stimuleringen som tyngdtäcket innebär kan leda till en känsla av välbefinnande och lugn, som underlättar insomnandet och förhindrar uppvaknande under natten. Forskning har visat att både vuxna och barn upplever att ett tyngdtäcke hjälper individen att slappna av, komma till ro för att somna samt sova med bättre kvalitet. Forskning har även visat att täcket kan minska oro/ångest. Det är helt enkelt tunga täcken som gör att man känner sig ombonad/kramad och som förstärker upplevelsen om var gränsen går mellan min kropp och omgivningen. Något som kan hjälpa många som har svårt att komma till ro, somna och sova bra. Tyngdtäcken kan användas vid insomning men även dagtid vid behov exempelvis vid oro/ångest.

Forskning har visat att föräldrar upplever att barn med sömnsvårigheter får förbättrad sömn genom att använda ett tyngdtäcke. En del barn har svårt att komma till ro när de är trötta och ska gå och lägga sig, då är ett tyngdtäcke ofta till mycket god hjälp.

Vem kan få hjälp av tyngdtäcken?

Tyngdtäcken kan exempelvis användas vid:

 • Sömnproblem
 • Oro/ångest/stress
 • Smärta/värk
 • Autismspektrumstörning
 • ADD/ADHD
 • Anorexia nervosa
 • Aggressiva beteenden
 • Agitation
 • Alzheimers sjukdom
 • Demens
 • Ångestsjukdomar
 • Bipolär sjukdom
 • Traumatisk hjärnskada
 • Ångest vid cancersjukdom
 • Cerebral pares
 • Ångest vid cellgiftsbehandling
 • Ångest i samband med tandläkarbesök
 • Downs syndrom
 • Fibromyalgi
 • Klimakteriet
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Parkinsons sjukdom
 • Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
 • Restless legs
 • Retts syndrom
 • Spänningar
 • Tourettes syndrom