Information

Ungdomar och sömn – information från vår specialistsjuksköterska

Nu är sommaren här med besked – helt underbart! Vi på Dormire jobbar för att fler ska sova bättre och må bättre under dagtid. Till vår hjälp har vi olika tyngdprodukter både för dag och natt. Här nedan kan du läsa mer om ungdomar och sömn, skrivet av vår egen Malin Örn, specialistsjuksköterna inom barn och ungdom med mångårig erfarenhet inom området.

Dormire betyder sömn på latin. Ordet sömn väcker ofta många olika tankar och känslor. Problem med att sova är vanligt förekommande och med tanke på att vi ägnar ungefär en tredjedel av våra liv åt att sova är det inte så förvånande. Samtidigt är det av stor vikt att vi sover tillräckligt länge per natt och med god kvalitet för att vi ska må bra och fungera väl. Studier har visat att det finns ett samband mellan god sömnkvalitet och hög livskvalitet men även ett samband mellan god sömn och hur länge vi lever.

Vi har idag större kunskap om sömnens betydelse för barn och ungdomars mående, både för kropp och själ. Sömnbrist kan leda till sämre tålamod, oro, olika beteendeproblem såsom bristande impulskontroll, nedstämdhet, problem med uppmärksamhet, minne och koncentration. Det kan även ge symtom som sämre inlärningsförmåga, reaktionsförmåga och mindre kreativitet. På lång sikt kan det leda till viktuppgång/övervikt och olika sjukdomar. God sömn hjälper till att hålla kroppen frisk genom att sömnen ser till att hjärnan klarar tillväxt och återhämtning.

Forskning har visat att ungdomar sover mindre idag än vad som rekommenderas, framför allt under skolveckorna (Läkemedelsverket, 2015). Samtidigt har vi sett en ökning av stress, oro, nedstämdhet, värk och sömnproblem sedan 1980-talet hos ungdomar. Nyhetsbrevet i februari handlade om detta. Det är av stor vikt att ungdomar med den här typen av besvär får tillräckligt med sömn. Att ungdomarna sover mindre än de behöver kan vara en bidragande orsak till att tidigare nämnda symtom har ökat.

Forskning har visat att barn som sover för lite får svårare att fokusera och koncentrera sig. Samtidigt upplevs beteendeproblem bland barn ha ökat i vårt samhälle. Det är viktigt att vuxna är medvetna om detta och ser till att barn får tillräckligt med sömn.

Sömnproblem hos barn kan leda till försämrad relation mellan förälder och barn samt konflikter inom familjen. Det kan leda till att föräldern får sömnbrist vilket kan påverka orken att hjälpa barnet. Här följer ett exempel på hur Dormire Sensory Tyngdtäcke har hjälpt två familjer:

”Täcket har fungerat fantastiskt. Vår son på 9 år sover nu hela nätterna de flesta nätter. Om han vaknar till så vaknar han någon enstaka gång. Tidigare, innan han sov med Dormire Sensory tyngdtäcke, kunde han vakna ungefär varannan timma hela natten och gå upp ur sängen flera gånger per natt. Det tog ungefär 2 timmar för honom att varva ner och somna när han hade lagt sig och framförallt var han väldigt orolig över att inte kunna somna innan han skulle gå och lägga sig. Nu har han använt täcket i några månader och han är så stolt över att han kan somna själv och även somna om utan hjälp under natten. Täcket har hjälpt honom att komma över oron/stressen kring att somna och att vakna på natten på ett fantastiskt sätt. Hela familjen påverkas vid sömnproblem så för oss innebär det en gladare familj”.

Vår dotter på 7 år älskar sitt täcke och vill inte sova utan det. Insomningstiden har gått från 2-3 timmar till ungefär 30 lugna minuter då hon ligger i sin säng, lyssnar på musik och varvar ner för att sedan somna gott. Tidigare var det ofta stress och irritation vid läggdags och vi föräldrar somnade med dåligt samvete över att vi tappat tålamodet för att vi själva var så trötta och ville sova”.

Rekommendation att minska läkemedel

För behandling av sömnstörningar hos barn är det alltid icke-farmakologisk behandling som är förstahandsalternativ (Läkemedelsverket, 2015). Om ett barn eller ungdom har sömnproblem ska man i första hand se över sömnhygienen. Det innebär att få till bra sömnrutiner. Ingen skärmtid (mobil, i-Pad, dator, tv) en timma före sängdags rekommenderas. Omgivningen ska vara lugn före läggdags, det vill säga inga konflikter eller krävande aktiviteter. Ingen dryck med koffein eller energidryck timmarna innan. För att få till fungerande kvällsrutiner är det viktigt att gå och lägga sig och stiga upp ungefär vid samma tidpunkt varje dag under veckan. För barn är det bra att ha samma kvällsrutin varje kväll och bilder kan användas för att förtydliga rutinen (www.bildstod.se). Om detta inte är tillräckligt för att förändra sömnrutinerna så är nästa steg att prova en icke-farmakologisk behandling som till exempel tyngdtäcke anser Läkemedelsverket.

Sista steget är farmakologisk behandling, det vill säga att behandla med läkemedel, vanligtvis Melatonin. Melatonin är inte godkänt för behandling av sömnstörningar hos barn men det finns ändå en omfattande användning. Man vet inte heller så mycket om de långsiktiga biverkningarna vid användning. Trots att det inte är godkänt som läkemedel för barn med sömnproblem så fick mer än 39 000 barn och ungdomar Melatonin förra året i Sverige. Det var framförallt barn med ADHD som fick det vid sömnstörningar då de ofta har sömnsvårigheter. År 2013 använde 13 500 barn Melatonin och år 2017 hade det ökat till 39 400 enligt Socialstyrelsens läkemedelsstatistik. En förklaring till det ökade användandet kan vara att andra sömnläkemedel används i lägre grad än tidigare och/eller att fler barn får ADHD diagnos.

Avslutningsvis önskar vi på Dormire att fler barn, ungdomar och vuxna fick möjligheten att prova våra produkter som ett led i att förbättra deras vardag. Vår förhoppning är att fler kan undvika ett långvarigt användande av bland annat sömntabletter genom att använda vårt tyngdtäcke för att kunna komma till ro och förbättra sin sömn.

Vuxna med sömnbesvär och användande av tyngdtäcke kommer vi att skiva om i nästa nyhetsbrev.

Malin Örn, Specialistsjuksköterska barn och ungdom, på Dormire Scandinavia AB, Maj 2018